Bez následné péče nemá cenu stromy vysazovat

01.01.2024

Není to úplně pravda, jsou případy, kdy nálet či malý semenáček má tu moc se ujmout sám, ale nyní se bavíme o výsadbě stromů v rámci dotací, samostatných aktivit obcí a různých spolků, kdy se chlubíme počty vysazených stromů, ale v první řadě nejde o to, kolik se jich vysadilo, ale kolik z nich přežilo, tedy se ujmulo!

Toto je alfa a omega vysazování nových stromů a dřevin, kdy nejde o to, kolik jich vysadíme, ale kolik se jich ujme a na rovinu, bez následné péče těch přeživší asi moc nebude.

Výsadba dřevin je proces

Výsadba stromů je proces, který má svá pravidla od správného výběru daného druhu na dané místo přes přípravu jámy a okolní půdy k ujmutí stromu po jeho následnou ochranu a ukotvení, abychom v dalších letech nezapomněli na péči, bez které by všechna tato vynaložená energie na začátku přišla nazmar.

A stále se setkáváme s tím, že se sází stromy a sbírají se počty nově vysazených, ale zapomíná se na péči o ně! Dotace a finanční prostředky se v mnoha případech seženou na výsadbu, ale na péči již vyhrazeny nejsou žádné, a bez toho – "potom péče" – se zkrátka žádné pozitivum dít nebude.

Jsme denně svědky i v naší krajině a okolo nás, jak obce vysazují nové remízky, aleje a stromořadí, slavnostně se vyfotí při práci a po výsadbě, uvedou počty vysazených stromů a pak postupně sledujeme, jak v prvním roce zbude z vysazených stromků v nejlepším případě polovina a v dalším roce již zbude jen čtvrtina a někdy ani to ne.

Jak toto vysvětlit a nastavit v povědomí veřejnosti jako holý fakt a hlavně těm, kteří o tom rozhodují nevíme, ale můžeme zde napsat aspoň tento článek, který se třeba dostane i tam, kde je to potřeba😊. Není to o nějaké výtce, či honu na špatné hospodáře, je to jen informace, kterou má cenu dostat dál, aby se již nedělo to nesmyslné plýtvání, v tomto případě při výsadbě stromů a ostatních dřevin.

A jaká je to ta následná péče?

Asi se budou různé zdroje různit ve svých úkonech péče, zde tedy vypisujeme naše zkušenosti, které dovedly stromy ke zdárnému uchycení a prosperitě😊.

V první řadě zálivka – nejlepší je ta méně často, ale vydatně. Když píšeme méně často, ale vydatně, myslíme tím minimálně 1 až 2x za měsíc v období sucha, a nebojte se každému stromu dát 100 až 200 l podle velikosti stromu. Ano tolik! 

Jako zdroj zálivky se dnes používají mimo jiné zavlažovací vaky, zejména u alejových malých nově vysazených stromů se to vyplatí. Intenzitu zálivky je samozřejmě nutné upravit podle stanoviště a klimatických podmínek.

Po výsadbě se doporučuje dřeviny mulčovat. Tím se zamezí vypařování vody, zlepšuje se mikroklima vrchní vrstvy půdy a omezí se prorůstání plevelů. Ano, pozor hlavně na trávu a plevel, protože nově vysazený strom může tráva a plevel zahubit! Jako mulč se používá nejčastěji drcená kůra, nebo dřevní hmota (tzv. štěpka) ve vrstvě cca 10 až 20 cm dle potřeby. 

U mulčování nedáváme kůru ani štěpku příliš ke kmeni, kmen by mohl začít uhnívat. Někdy volíme k mulči i trvalkovou výsadbu okolo stromů, protože mimo mulče, tak strom chrání i biodiverzita vybraných rostlin a na to navázaný hmyz a tím pádem pak i ptáci.

A nezapomínejme na výchovný řez.

Správně provedený a pravidelný výchovný řez (3-5 let po výsadbě) významně ovlivňuje vývoj dřeviny. Tento řez je u jednotlivých typů dřevin různý, př. u jehličnanů nutný většinou není vůbec. Důležité je hlavně pravidelné prosvětlení koruny a odstranění větví, které se kříží a vytvořit pravidelnou korunu podle druhu stromu. Důležité je také respektovat terminál a jeho funkci.

A v neposlední řadě pravidelná kontrola kotvení a pevnost úvazků. Kotvení kmenu je hlavně z důvodu, aby nebyly přetrhány kořínky stromu, takže nejde tak o kmen, aby se nezlomil, zdravý strom vítr v dá sám od sebe, ale aby se při silném větru nepřetrhávaly mladé kořínky, které se zrovna rodí.

No a to je všechno. Pokud po výsadbě stromů dodržíme tyto jednoduchá pravidla, je ujmutí stromu či jakékoliv dřeviny zase blíže realitě. A o tom to je, sázet stromy je pěkná činnost, ale když už dělám A bylo by rozumné, kdyby následovalo B, aby se dílo zdařilo 😊.

Pěkný den a výsadbě zdar! Terka a Tomáš

Jaké jsou vaše zkušenosti? Vysazujete stromy i s následnou péčí?