Co je to Eco Design 2022?

14.12.2021

Současný trh reaguje na nové požadavky na ekologii, které jsou pro současnou i budoucí kvalitu života důležité. A tak i náš výrobce a dodavatel malých kamínek Hobbit SE zareagoval a nechal své výrobky prověřit a otestovat. Výsledkem je certifikát Eco Design 2022, ale také článek, který má osvětlit, o co se to vlastně jedná:)

Dřevo jako regionálně dostupný a obnovitelný zdroj energie má neutrální vliv na emise CO2. To však neplatí pro systémy vytápěné dřevem a kamen na dřevo, která mají své nejlepší roky za sebou. Na vině jsou podle odborníků vysoké emise pevných částic a nízká energetická účinnost.

Nová směrnice EU Ecodesign 2022 tomuto znečištění životního prostředí čelí a to nejen podporou nových technologií a nařízení.

Od 1. ledna 2022 by tedy měla jít do prodeje pouze kamna šetrná k životnímu prostředí. 

Mnoho výrobců na situaci zareagovalo a již nyní na trh nabízejí kamna s vyšší účinností a s menšími emisemi. Načerpejte informace o nové směrnici EU a o výrobcích, které již jsou v souladu s novou ekologickou normou a ušetříte v budoucnu další náklady na topení. A hlavně budete mít kamna podle platných ekologických norem.

Naše dovážená kamna Hobbit SE tyto směrnice splňují a získali označení: Ekologický design 2022. 

Co znamená "Ecodesign 2022"?

Ecodesign v zásadě definuje ekologicky šetrnou výrobu a design výrobků spojených se spotřebou energie a má za úkol vyrábět produkty, které po celou dobu používání budou energeticky účinným nebo recyklovatelným výrobkem. Dodržované zásady jsou také definovány jako zásady pro označení CE, a vztahují se na zboží uváděné na trh v EU.

Jako jedno z mnoha opatření (např. vodovodní baterie a armatury šetřící vodu nebo okna s nízkým součinitelem prostupu tepla) je v rámci "Ecodesignu 2022" nastaveno také ekologické plánování "lokálních topidel na tuhá paliva", tedy kotlů a kamen na tuhá paliva, čímž jsou i kamna na dřevo.

Nařízení EU specifikuje minimální požadavky na topná zařízení na tuhá paliva, které musí být splněny, aby mohla být uvedena na evropský trh. Od roku 2022 se budou v rámci EU nebo EHP vyrábět pouze kamna a kotle splňující všechny tyto požadavky.

Konkrétně existují dva klimatické a environmentální aspekty, na které se EU zaměřuje:

  • Energetická účinnost vytápění: účinnost a regulovatelnost spalování a akumulace tepla, zvýšení teploty spalování
  • Emise: pevné částice (PM), organické plynné sloučeniny (OGC), oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx)

Výhody pro vás i životní prostředí?

Co je velmi prospěšné pro naše klima, může být prospěšné i pro vás jako zákazníka a uživatele:

  • nízká spotřeba a nižší náklady na vytápění,
  • vyšší kvalita a nižší znečištění ovzduší a snížení tím způsobených onemocnění,
  • udržitelná kamna na dřevo se zlepšeným tepelným výkonem.

I malá kamna tyto nároky splňují

Malá kamna Hobbit SE jsou litinová vícepalivová kamna, která jsou schopna spalovat dřevo nebo ekologické kulatiny (dřevěné brikety) a plně vyhovují novým předpisům Eco Designu, díky čemuž jsou vhodná pro všechny typy prostředí a nařízení po 1. lednu 2022.

Ekologický design 2022 je celosvětovým požadavkem na výrobce kamen, jejímž cílem je zlepšit kvalitu ovzduší a snížit emise a znečištění.

Kamna Hobbit SE jsou speciálně navržena pro místnosti, kde by prostor pro kamna mohl být omezenější, a proto jsou tyto kamna ideální volbou pro malé prostory, kam se větší kamna prostě nevejdou.


Zde můžete kamna přímo pro Váš specifický prostor poptat, a my Vám obratem pošleme naši nabídku.