Co je to Eco Design 2022?

01.11.2021

Jak stoupá tlak na ekologii a ekologičtější životní styl, tak přicházejí i nová nařízení jak už z Evropské unie, tak od samotné naší vlády. Jestli jsou to dobrá nařízení nebo ne, to ponecháme na každém z vás, tento článek má za cíl informovat o novinkách, které se dotýkají přímo těch, kteří nyní uvažují o koupi kamen.

Jedno z nových nařízeních se týká nových ekologických podmínek pro uvedení na trh kamen na dřevo, která se vyrábějí v současné době a jdou letos na trh. Tyto nová nařízení a možnost získat i potvrzení (certifikát), že tyto nařízení splňují dané výrobky, pak usnadňují orientaci zákazníka na trhu. Tonto certifikát se nazývá: Ecodesign 2022.

A teď o co se vlastně jedná?

Dřevo jako regionálně dostupný a obnovitelný zdroj energie má neutrální vliv na emise CO2. To však neplatí pro systémy vytápěné dřevem a kamen na dřevo, která mají své nejlepší roky za sebou. Na vině jsou podle odborníků vysoké emise pevných částic a nízká energetická účinnost.

A tak se výzkumy a potažmo nařízení zaměřila na to, zda nová kamna mají vysokou účinnost hoření (80% výše), zda kamna dobře a zcela spalují topivo, a jak vysoké emise pevných částic vypouštějí a mnoho dalšího. Z toho vyšly podmínky, které musí kamna splňovat v případě, že chtějí na dnešní trh a zároveň se chovat ekologicky a v konečném důsledku i ekonomicky, protože správně vybraný typ kamen může i výrazně ušetřit množství spáleného dřeva (u technologie zpětného spalování až o 1/3).

Nová směrnice EU Ecodesign 2022 se snaží, aby kamna dodávaná na dnešní trh, splňovala podmínky, které čelí současnému znečištění životního prostředí a to nejen podporou nových technologií.

Od 1. ledna 2022 by tedy měla jít do prodeje pouze kamna šetrná k životnímu prostředí a splňující výše vypsané podmínky. 

Mnoho výrobců na situaci zareagovalo a na trh nabízejí kamna s vyšší účinností a s menšími emisemi. Tyto kamna pak mají lepší účinnost, využívají nové technologie (zpětné spalování, externí přívod vzduchu, regulovatelnost topení, apod.) a splňují ekologické podmínky. V pořizovací ceně jsou o něco dražší, než "obyčejná" nebo stará kamna, ale v konečném důsledku zákazník ušetří výrazně na topivu a zároveň šetří životní prostředí nejen pro sebe, ale i pro budoucí generace. Rozhodnutí je samozřejmě na každém z nás.

Naše dovážená kamna Hobbit SE tyto nařízení splňují, obsahují všechny nové technologie, včetně regulovatelnosti teploty a získali tak označení: Ekologický design 2022. 

Co znamená "Ecodesign 2022"?

Ecodesign v zásadě definuje ekologicky šetrnou výrobu a design výrobků spojených se spotřebou energie a má za úkol vyrábět produkty, které po celou dobu používání budou energeticky účinným nebo recyklovatelným výrobkem. Dodržované zásady jsou také definovány jako zásady pro označení CE, a vztahují se na zboží uváděné na trh v EU.

Jako jedno z mnoha opatření (např. vodovodní baterie a armatury šetřící vodu nebo okna s nízkým součinitelem prostupu tepla) je v rámci "Ecodesignu 2022" nastaveno také ekologické plánování "lokálních topidel na tuhá paliva", tedy kotlů a kamen na tuhá paliva, čímž jsou i kamna na dřevo.

Nařízení EU specifikuje minimální požadavky na topná zařízení na tuhá paliva, které musí být splněny, aby mohla být uvedena na evropský trh. Od roku 2022 se budou v rámci EU nebo EHP vyrábět pouze kamna a kotle splňující všechny tyto požadavky.

Konkrétně existují dva klimatické a environmentální aspekty, na které se EU zaměřuje:

  • Energetická účinnost vytápění: účinnost a regulovatelnost spalování a akumulace tepla, zvýšení teploty spalování
  • Emise: pevné částice (PM), organické plynné sloučeniny (OGC), oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx)

Výhody pro vás i životní prostředí?

Co je velmi prospěšné pro naše klima, může být prospěšné i pro vás jako zákazníka a uživatele:

  • nízká spotřeba a nižší náklady na vytápění,
  • vyšší kvalita a nižší znečištění ovzduší a snížení tím způsobených onemocnění,
  • udržitelná kamna na dřevo se zlepšeným tepelným výkonem.

Zde můžete kamna přímo pro Váš specifický prostor poptat, a my Vám obratem pošleme naši nabídku.