Hmyz na zahradu patří

17.05.2023

Spektrum opylovačů je velmi široké, ale ve skutečnosti mezi nejvýznamnější opylovače patří hmyz (entomogamie). Známe však i další skupiny, jako jsou ptáci, letouni, vzácně i jiní savci nebo dokonce měkkýši. A protože nastává období opylovačů, pojďme si o nich něco říct 😊.

Už na prvním stupni základní školy se učí, kdo jsou opylovači a také kdo všechno opyluje květy rostlin. Takže každý prvňáček by měl vědět, že kromě velkého množství různých druhů včel jsou to také motýli, můry, mouchy, brouci, vosy, mravenci a jiný hmyz.

Zároveň každý prvňáček ví a uvědomuje si důležitost těchto opylovačů. Takže kdy jsme na to zapomněli, to tedy netušíme😊.

Mezi naše hlavní opylovače rostlin patří včela a čmelák.

Z ekologického hlediska se vztah mezi opylovačem a rostlinou jeví oboustranně prospěšný vztah. Rostliny totiž poskytnou živočichům pyl nebo nektar, a opylovači "na oplátku" rozšiřují jejich pyl na jiné rostlinné jedince téhož druhu, čímž umožňují oplodnění rostlin.

Živočichové samozřejmě neopylují z dobrého rozmaru, ale proto, že jim z tohoto vztahu plynou jisté výhody. Nejčastěji je tou odměnou pyl nebo nektar rostlin. Pyl je energeticky bohatý, obsahuje zejména lipidy a cukry. Nektar je sladká šťáva s vysokým obsahem vody a v ní rozpuštěných cukrů. Tvoří se v nektariích, a to zejména uvnitř květu.

Proč vypadají rostliny tak, jak vypadají?

Rostliny se přizpůsobují na své opylovače, lákají je a různým způsobem zvyšují efektivitu symbiotického vztahu. Na každou skupinu opylovačů však platí něco jiného.

Každá skupina opylujícího hmyzu se soustředí na určitý typ květů. Brouci oceňují velké, mohutné a otevřené květy s velkým množstvím pylu. Včely mají rády květy s nasládlou vůní a s přistávacími plochami, nejčastěji zvonovitého nebo trubkovitého tvaru. Noční motýli se soustřeďují na barevně nevýrazné nebo jasně bílé květy, které voní a jsou protáhlé.

Jak podporovat hmyz?

A tím pádem, pokud chcete podporovat hmyz, a to hlavně opylovače, je důležitá biodiverzita, různé druhy rostlin a pokud možno co nejdéle kvetoucích. To znamená, aby v každém období na vaší zahradě něco kvetlo. Je to vlastně stejné jako u podpory ptáků.

Zvolte takové složení květeny, aby od jara do podzimu vždy něco pokvete a může tak přilákat a uživit různé hmyzí obyvatele zahrady.

Pokud chcete mít na zahradě živo a různé druhy, nepoužívejte samozřejmě pesticidy a jiné toxické přípravky.

Samotná pestrost rostlinných druhů je určitou obranou proti přemnožení hmyzích škůdců, kdežto pokud budete mít na zahradě jen pár druhů rostlin ve velkém počtu, šance na přemnožení škůdců se zvyšuje.

Co nejlépe kombinovat?

Můžou to být kombinace ovocných stromů, kvetoucích keřů, trvalek nebo třeba kousek louky, kterou nebudete sekat pravidelně, ale jen jednou či dvakrát do roka. Pokud vám na zahradě nic moc nekvete, stačí nechat určité části trávníku neposekané, a květena zde vyroste sama 😊.

A pokud přidáte naskládané dřevo, hromádky zbytků suti, písku či hlíny, dáte možnost zabydlet se různým druhům hmyzu a brouků. Taková včelka samotářka hnízdí v různých dutinkách, takže třeba takový rákos je velmi vítaný zahradní materiál. Nám takto bydlí v dutinkách v hmyzím domečku.

Stejně tak funguje i staré odumřelé dřevo, ať už ve formě starého stromu či pařezu nebo naskládaných větví a kmenů, které se stane domovem pro různé druhy brouků.

Závěrem

Hmyz potřebujeme, to už víme z více zdrojů, a občas je dobré nemít zahradu jen pro sebe, ale uvědomit si, že tu nežiji sám a každý i takový to malý krok na zahradě, může hodně změnit nejen pro mě, ale i pro mé okolí.