Inspirace od našich předků

01.04.2021

Vlastně i permakultura je odvozena od principů zahradničení a obhospodařování půdy, jak to dělali naši předci. V době, kdy ještě nebyla chemie v zemědělství, ani plasty a vše se řešilo přírodní cestou a selským rozumem. A tento způsob zahradničení je nám blízký a chceme na něj navazovat, ale i s tím, jaké jsou možnosti dnes. To znamená, že využijeme i moderní prvky a prostředky, ale vždy tak, abychom nenarušili přírodní principy spolupráce s půdou a samotným prostředím.

Permakultura je pojem, který je už poměrně známý. Jedná se o styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí, ve kterém člověk žije, způsobem, který je trvale udržitelný a stále se obnovující. A to je blízké i nám.

Vše o permakultuře i celou definici a popis permakulturního hospodaření a vlastně žití najdete například na https://www.permakulturacs.cz/

Naše filozofie je trochu jiná, ale lze říci, že se s permakulturními principy prolíná, jen není tak striktní a spíše se řídí radostí a hrou v zahradě, než přísnými pravidly. Vždy ale dodržujeme přírodní principy přírody a nepoužíváme žádnou chemii, umělá hnojiva či pesticidy.

A tak jsme si vzali to, co známe, a co nám přišlo důležité pro zúrodnění našeho pozemku, který je na skále, a začali postupně měnit kvalitu půdy a strukturu zahrady a jejích možností. Včetně získávání nových informací a zkušeností ostatních, které podle toho, co s námi rezonovalo jsme buď použili, nebo obměnili podle toho, jak jsme to cítili. A nyní spolutvoříme přírodní zahradu i se všemi chybami a omyly, ale za to s vlastními zkušenostmi a experimenty.

Pro získání kvalitní a úrodné zeminy jsme zvolili hlavně kompostování, biouhel, vrstvené vyvýšené záhony, které po několika letech, až splní funkci a jejich náplň pěkně zetleje a změní se v úrodnou půdu, zapracujeme do zahrady a tím získáme další organickou hmotu. A postupem let tak budeme na zahradě spoluvytvářet se všemi těmi mikroorganismy, bakteriemi, broučky, žížalami a dalšími pomocníky lepší a lepší zeminu a hlavně ji vrstvit. Nebudeme prostě zeminu odvádět pryč, ale vytvářet novou.

Další postup, který jsme zvolili je nerytí záhonů. Rytí má sice mnoho i pozitivních funkcí jako například provzdušnění zeminy a má vliv na krátkodobé zvyšování úrody, ale zároveň rytím do půdy nic nevracíme a nepřirozeně zasahujeme do procesu mikroorganismů. Prostě to, co žije nahoře strčíme dolů a to, co žije dole a nepotřebuje tolik světla a vzduchu hodíme nahoru. A to nemluvě kolik žižal touto cestou zprovodíte ze světa. Ale jsou činnosti, kdy se rytí zatím nevyhneme a to u sázení česneku, stromů a keřů. A i proto jsme zvolili způsob, který nechává zem zemí a vytváří nové záhony na povrchu.

Dalším principem pro zúrodňování a přirozené pěstování na naší zahradě je sběr dešťové vody. Dešťová voda je pro zalévání nejlepší, jak svým složením, tak i tím, že její pH je přesně určené pro rostliny a jejich přirozený růst. A další výhodou je, že alespoň část vody na zalévání máme zadarmo?

Dále je to hnojení a mulčování jen organickými čistě přírodními zdroji, jako sláma, posekaná zelená tráva, listí, dřevěná štěpka, koňský, kravský a holubí hnůj, ke kterým máme přístup, dále je to náš vlastní kompost a dřevěný popel, který získáváme z našich kamínek, ve kterých topíme jen dřevem a neplést si s biouhlem, který si vyrábíme také. Vše co do půdy přidáme, známe původ a kvalitu, a to je pro nás podstatné.

Do toho je podpora biodiverzity od rostlin, zvířat po mikroorganismy. Zkrátka podpora všeho živého.

A pak je to klid a neřešit to. Nechat zahradě vlastní prostor a čas.

Zahrada totiž pro nás není nějaký prostor, na kterém lpíme, nebo který neustále řešíme, ale je to místo, které je součástí našeho života a spíše vnímáme její přirozený chod a potřeby, než že bychom ji chtěli měnit k obrazu svému. Vnímáme a spolutvoříme spolu se zahradou a jejími potřebami a možnostmi. A podle toho co, jak a kdy přichází...

Vnímáme totiž zahradu jako součást kultury a místa, ve kterém se nachází. Už okolní rostliny, keře a stromy napovídají, čemu se tu nejlépe daří a co půda může nabídnout a zvládnout. A to vše ukáže čas 😊.

Co když je zahrada právě o souznění, harmonii a spolupráci člověka a přírody? Co když nás zahrada učí, jak naslouchat přírodě, a ne se ji snažit změnit a přetvořit? Co když je zahrada možnost, jak obohatit svůj život o nový rozměr? Co když? 😊