Jak na celkovou rekultivaci zahrady?

08.08.2021

Napsat podrobný popis rekultivace zahrady, kdy každá zahrada je jiná, jinde a má jedinečné požadavky svého majitele je nemožné, ale možné je sdílet stručné informace, které vnímáme my sami před každou rekultivací či realizací nové zahrady.

Vždy se na zahradu díváme jako na celek.

A to nejen z pohledu majitele a jeho potřeb, možností a představ, ale také s ohledem na místo, kde se pozemek nachází, jeho celkový vzhled a stav půdy a její kvality a celkový poteciál pozemku. Samozřejmě se zohledňuje i současné osázení a skladba rostlin, ale i živočichů, kteří na zahradě mají své místo. Vnímejte vždy i okolí, které má na zahradu také vliv, ať už v podobě náletů, tak klima, podnebí, stínu, živočichů apod.

Zkrátka se díváme na zahradu jako na celek a vnímáme ji všemi smysly. Jaké tu v danou chvíli místo je a jaký má potenciál.

Pak přicházejí na řadu otázky. Ty nejdůležitější otázky, které pokládáme my před samotnou rekultivací či změnou zahrady, ale na které si můžete odpovědět vy sami.

  • Jaká je vaše představa? Jak chcete na zahradě trávit volný čas? Kdo a co na ní chcete dělat? Jak vidíte svou zahradu v budoucnu? Co se vám na zahradách líbí?
  • Preferujete zahradu okrasnou, zeleninovo - ovocnou, se vzrostlými stromy, přírodní, permakulturní či spíše minimalistickou? (typy zahrad: okrasné, přírodní, venkovské, terasovité, reprezentativní, japonské, anglické, užitkové, balkónové či na terase, předzahrádky, klasické, moderní, či romantické?)
  • Jste zahradnický tip? Baví vás práce na zahradě? Chcete na zahradě jen odpočívat s minimem zapojení? Jste doma často, nebo hodně cestujete?
  • Jaké barvy, tvary a vůně máte rádi? Je něco, co na zahradě vyloženě chcete či naopak nechcete?
  • Vnímáte potřebu vodního prvku? Pro ptáky, pro zvířata, nebo vyloženě pro vás? Koupání nebo zvuk tekoucí vody?
  • Chcete na zahradě oheň? Ohniště, nebo gril? Máte možnost zajistit si dřevo, nebo preferujete moderní technologie?
  • A jiné...

Po zodpovězení otázek, které vyvstanou, přichází samotná realizace a ta většinou obsahuje změnu, proto se revitalizace dělá, a na tuto změnu byste měli být připraveni.

Bez fyzické aktivity to nepůjde.

Pak nastupuje samotná fyzická práce. Buď zvládneme práci sami nebo si najmeme firmu. A firmu buď na všechno jako komplex, nebo jednotlivá řemesla.

Křoviny, nálety, travní drny, vysoká tráva, plevele to vše musí pryč. Změna se může týkat i pokácení starých, neplodících nebo nemocných stromů, keřů, kultivace a ostříhání stávajících rostlin, keřů a stromů, někdy je potřeba i revitalizace trávníku, vodního prvku či celkového ozdravení prostoru.

Sestavení postupného plánu (stačí v bodech), co vše je potřeba udělat, pomáhá k orientaci a vnímání rozsahu všech prací jako celku.

Rozdělme si pozemek na různé sektory, které jsou vzájemně propojené, hledejme v naší zahradě synchronicitu a provázanost, ale zároveň si vytvořme různé zóny pro různé potřeby. Například zóna odpočinku a relaxace, zóna aktivity a hraní si, zóna kutilství a zahradních potřeb či místa pro přípravu sadby, zóna pro grilování, atd.

Vnímejme zahradu jako celek, jako prostor, který žije svým vlastním životem. Prostor, který má sílu a vlastní pravidla.

S revitalizací úzce souvisí kvalita půdy a také druhy rostlin, keřů či stromů které chceme nově vysadit. Zde je důležité propojit potřeby rostlin s možnostmi pozemku, případně upravit stávající půdu tak, aby odpovídala revitalizaci, ale i možnostem vás, jako majitele. Například vlastní zalévání či automatizovaná závlaha?

Důležitý je výběr rostlin, ale i jejich správné vysázení.

Nezapomínejme na samotný výběr a pořízení rostlin, keřů a stromů, kdy nejlepší je volit odolné kvalitní odrůdy, zároveň v lepším případě u nás také vypěstované a pak jim také zajistit následnou péči, aby dobře zakořenily a stoupala jejich vitalita a s tím spojený růst a kvalita květů a plodů je zapotřebí správné složení půdy, případné přihnojení, a hlavně vydatná a pravidelná zálivka (pokud se tedy nejedná o suchomilné rostliny).

Samotné sázení, vychází z toho, jak je rostlina či strom vysazený již ze zahradnictví. Nedávejte rostliny hlouběji ani mělce, ale stejně jako ji máme v květináči či v balu. Samotné ladění a uspořádání dělejte s ohledem na velikost a růst rostlin do budoucna, nechávejte jim odpovídající prostor, nebo se připravte na pravidelné stříhání.

Nakonec je tu již zmíněné zalévání, které není radno podcenit, protože nově zasazené rostliny, keře a hlavně stromy, ale i trávník potřebují dostatek vláhy, a to po dobu až jednoho roku.

Dalším nápomocným prvkem, který lze použít na závěr je kůra, která celý prostor začistí, ale také zamezí přílišnému růstu plevelu a zároveň zadržuje vlhkost. Použití kůry musí být ale také s rozmyslem, v návaznosti na styl zahrady a také potřebami rostlin.

Pokud chcete použít malé kamínky, kačírek či štěrk, budete muset použít i fólii, abyste zamezili postupnému prolézání kamínků do půdy. Revitalizace takové zahrady je pak velice náročná a půda pod textílií suchá a skoro bez života.

Jak vidíte, nelze popsat v jednom článku jak na revitalizaci zahrady, protože co strom, to jiný přístup, co typ půdy rozdílné možnosti, co místo, to jiná květena a podnebí má také svůj velký význam. Ale zahrada je hlavně i o zkoušení, o objevování, o spolutvoření s přírodou a její celkové vnímání a podpora.


Ukázka revitalizace PŘED


Ukázka revitalizace PO


A pokud máte konkrétní otázky, pokud řešíte konkrétní problém, zeptejte se nás prostřednictvím online formuláře. Pokud budeme znát odpověď nebo to bude v portfoliu našich zkušeností, rádi odpovíme do mailu.