Jak správně stříhat ovocné stromky a kdy?

01.02.2022

Tomáš je zahradník každým coulem, a protože miluje malé zahrady a sám jednu vlastní, řeší u nás a vlastně i v okolí stříhání ovocných stromů. A tak jsem ho požádala, aby mi nějaké ty fígle a vlastně celkově informace o řez stromů předal. Nejdříve se mu do toho nechtělo, že je to individuální, a že každý strom potřebuje svoje, a že to nelze zevšeobecnit, ale pak se nechal přemluvit a to, co jsem zjistila, předávám dál😊.

Ovocné stromy jsou samostatné velice specifické živé organismy, které nestačí na zahradě jen zasadit, zalévat a občas přihnojit, ale na jejich kvalitu, životnost, a hlavně plodivost má vliv i jejich pravidelné zastřihávání. To je specifické mnoha faktory, nejen umístěním stromu na pozemku, jeho druhem, stářím, ale i okolními stromy a rostlinami. Také má na ně vliv půda, ve které rostou a naše péče a samozřejmě i počasí v dané oblasti a v daný rok. Takže stříhání ovocných stromků se podřizuje mnoha faktorům a je to vlastně trochu taková alchymie:)

Strom je výjimečný tím, že to, jakou změnu provedeme na jedné straně organismu se projeví i na druhé straně. Takže řez na povrchu stromu má vliv i pod povrchem tedy na kořenech. Řezový zákrok nesmí tedy vyvolat nerovnováhu, ale naopak, cílem je rovnováha a harmonii.

Je to podpora rovnováhy mezi kořeny a korunou, a tedy mezi plodností a růste.

Po čerstvé výsadbě a v prvních letech pěstování ovocných stromů se provádí tzv. výchovný řez = harmonizační, kterým se udržuje koruna stromku, což má vliv na dostatek každoročně obnovovaného plodového obrostu. V dalších letech se udržovacím anebo omlazovacím řezem podporuje rovnováha mezi růstem a optimální plodivostí.

Jak řezat mladé stromky?

Nebát se radikálních řezů. Mladý stromek chce rychle růst a tvořit nejširší korunu, v tom případě by nám pak špatně plodil, proto radikální řezy mohou způsobit nízkou nebo žádnou úrodu v prvním roce řezu, ale zase se nám vyplatí tento způsob pro léta budoucí.

Jednoletý stromek ještě bez obrostu krátíme na 70-80 cm, očka do výšky 40 cm vy slepíme. Jednoletý stromek s obrostem zkrátíme na 80-90 cm, kmínek do 40 cm vyčistíme od obrostu a oček a výhony rostoucí v ostrém úhlu ohneme do vodorovné polohy.

Dvouletý stromeček zkrátíme na 100-120 cm, silné boční výhony zkrátíme, nevhodné ohneme a pokud je terminál příliš silný, ohneme ho také. Ve 2. a 3. roce upřednostňujeme ohýbání větví do vodorovné polohy před řezem. Tehdy řežeme jen bujné a nevhodně rostoucí letorosty.

Po dosažení výšky okolo 2 metrů terminál ohýbáme nebo pravidelně odstraňujeme, kdy uplatňujeme zásadně letní řez (srpen až polovina září) a zimní řez jen jako doplňkový. V dalších letech odstraňujeme konkurenční a silné výhony, udržujeme kuželový tvar stromku, pravidelně obnovujeme plodný obrost a přihnojujeme.

V jakém případě použít zimní řez?

Řezem v období vegetačního klidu - zimním řezem dosáhneme zmlazení, což podpoří růst výhonů.

Tímto řezem podporujeme vytvarování koruny. Čím je zimní řez hlubší, tím je zmlazení účinnější, proto se využívá především u zmlazování přestárlých stromů, kdy je ještě možné dosáhnout obnovení plodonosného obrostu a strom se nemusí pokácet.

V zimním období, které počítám od února do konce března se soustředím tedy na řezání starších ovocných stromů, které potřebují omlazovat a podporovat růst koruny a nových výhonů.

V jakém případě použít letní řez?

Letní řez se využívá k odstranění nepotřebných, konkurenčních výhonů nebo na zkrácení zbytečně dlouhých výhonů a na podporu plodnosti.

V létě dochází k vegetativnímu růstu a změnám na již vytvořených poupatech, zkrácením prodlužujícího se výhonu dochází k omezení vegetativního růstu a k jejich přeměně na květní pupeny. Letní řez provádíme s citem a podle klimatických podmínek, výživě, závlaze a celkové kondici stromu. Orientačně je to zhruba od poloviny srpna do poloviny září. Předčasně provedený letní řez způsobí pouze vyrašení jednoho případně více terminálních poupat a to nechceme.

Nelze v článku uvést správné řezaní stromků, každý strom je jedinečný a spíše než jako popis práce se lze pozastavit u každého jednotlivého stromku zvlášť. Pokud máte nějaké dotazy, nebo chcete poradit, napište Tomášovi do formuláře.