Jaké použít keře na živý plot a podle čeho je vybírat?

07.04.2021

Občas se objeví konzultace na rekultivaci pozemku, zahrady či stráně a v tom je ten pravý Tomáš. Jako "industriální" zahradník, jak sám sebe označuje, a člověk co má sám zahradu, oplývá zkušenostmi a praxí, i když on sám by prohlásil, že je stále se co učit.

To, jaké zvolit keře či stromy na živý plot je každého věc, ale má to pár zásad, které když člověk dodrží, zvýší si tak pravděpodobnost, že jeho živý plot dobře zakoření, bude dobře růst a bude dělat radost a ne starost.

Tak jak na to?

V první řadě je to samo místo, kde chceme živý plot založit. A to z hlediska umístění, povětrnostních podmínek a podnebí v dané lokalitě, to znamená, zjistit si nebo vědět, jaký typ podnebí se nachází na mém území.

Na našem území (Česká republika) se nachází okolo cca 20 druhů různého typu podnebí, které se liší podle 14 různých charakteristik, například podle: počtu letních, mrazových a ledových dnů, počtu zamračených a jasných dnů, počtu dnů se sněhovou pokrývkou, počtu dnů alespoň se srážkami 1 mm, průměrnou teplotou vzduchu ve vybraných měsících (leden, duben, červenec, říjen), srážkových úhrnů za vegetační a mimo vegetační období, počtem dní, kdy průměrná denní teplota přesáhne 10 °C apod.

Je to z důvodu toho, že ne každý keř, strom či rostliny mohou přežít či dobře prosperovat na daném území, tedy v konkrétní lokalitě.

Další z priorit je složení půdy a její současný stav, protože každý keř či strom potřebuje různé podmínky a má vlastní nároky na zeminu, kvalitu půdy a její celkové složení. S tím je třeba počítat už při osázení.

Také je třeba se zabývat skladbou okolních stromů a keřů, tzv. náletů, které nám mohou pomoci určit, čemu by se v dané lokalitě daří velmi dobře a co má převahu. I to ukazuje, které typy rostlin zvolit, aby živý plot do budoucna prosperoval a dělal nám jen radost.

Dále je třeba zohlednit lesní zvěř (hlavně srny, kance), kteří mohou mít vliv na udržení vysázeného plotu, a tak je třeba počítat s případnou ochranou vysázeného porostu.

Je tu i další velmi důležitý ukazatel, kterého se držet, a to je světlo. Některé rostliny potřebují hodně světla, některé polostín a některé mohou růst v úplném stínu. To je velice důležité, protože bez dostatku světla některé keře nepřežijí, i kdybyste se snažili sebevíc.

Nesmíme zapomenout na možnost zalévání. Někdy se zapomíná na to, že většina keřů potřebuje hlavně v prvních rocích hodně závlahy a je proto potřeba alespoň jednou týdně pár konví vody dodat přímo k vysazenému keři, stromu či rostlině.

Další důležitou a často pomíjenou potřebou je zastřihávání keřů a stromů. Jsou keře, které stříhat nepotřebují, ale pak jsou takové, které když nestříháme pravidelně, v pozdějších letech je již nebudeme moci zastřihnout a ovlivníte tak jejich vzhled, neboť již neobrostou a suché části vyplavou na povrch. A další důvody zastřihávání se liší druh od druhu keře či stromu.

Také je tu aspekt opadávání. Ano jsou keře a stromy, které opadávají a pak je potřeba s tím počítat. Někomu pohrabání listí nevadí, někdo nemá problém s tím, spadané listí či jehličí nechat jako mulčovací hmotu na místě a někdo chce mít plochu v okolí živého plotu čistou, a ten pak musí buď volit neopadavé rostliny, celoročně zelené.

Další z hledisek při výběru vhodného keře či stromu pro živý plot je určitě i estetická stránka společně s praktickou. Jakou funkci má pro nás živý plot splňovat, zda ochranou, zakrývací, okrasnou, ale třeba i jedlou či vhodnou pro ptáky, včely a klidně i motýly. Anebo více důvodů dohromady.

Někdo zohledňuje i ekologické hledisko, zda zvolená rostlina zapadá do krajiny, zda odpovídá typu území i z hlediska okolní krajiny a přirozeného růstu.

Vypisovat všechny aspekty podle kterých se volí "správný" druh keře či stromu pro živý plot je nespočet a není na to zde prostor, ale je na zamyšlení před volbou varianty živého plotu, který nesázíme na pár let, ale většinou na desítky let života, který druh zvolit, aby nám přinášel užitek s praktickým využitím a také zároveň radost a ne starosti.

A i když se zamyslíme nad všemi hledisky, které vedou k rozhodnutí, který keř zvolit, nikdo nám nezaručí, že právě ten váš výběr poroste ukázkově, neboť jak sami vidíte, těch stránek je mnoho. Je to příroda, není to průmysl, a v tom je ta krása, že i když uděláte proto všechno, nikdy neporučíte větru a dešti, a nikdy neporučíte samotné přírodě😊.

Ale stojí to za to risknout a zvolit variantu živého plotu i přes to všechno, neboť krásu, energii a užitek z živého plotu žádný beton ani pletivo nenahradí. Volba je na každém z vás.


Možnost konzultace či přímo poptávky můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře. Ozvu se vám co nejdříve, Tomáš.