Každý máme své vlastní zkušenosti

17.05.2021

Sdílení zkušeností se zahradničením a zahradou jsou sice v mnoha případech inspirující, ale nejsou vždy přenosné, protože to, co jednomu pomohlo, jinému vždy prospět nemusí. A proč to tak je?

Možná proto, že jsme každý jiný a každý máme jiný typ zahrady, a také na jiném místě, s jinou půdou, okolím, počasím, zvířaty, možnostmi a hlavně, každý máme svá vlastní přesvědčení a myšlení, které zahradničení také ovlivňuje😊. To, čemu věřím a čemu dávám pozornost, to se i děje.

A tak jednomu pomůže zcela přírodní cesta a někdo nedá dopustit na chemii. Jeden získává zkušenosti své vlastní pokus - omyl, někdo se řídí radami předků, někdo vyznává odborníky a někdo má rád sdílené rady ve skupinách. A někdo si bere od každého něco. Zkrátka nic není špatně nebo dobře, ale jen to tak je.

A není třeba se přeci rozčilovat nad tím, jak to dělá druhý, když mu to funguje a vyhovuje, ale mít svou vlastní cestu, kterou mohu sdílet, nebo taky ne. Zkrátka, co člověk to jiný přístup a v tom je ta unikátnost. Není přeci jenom zajímavější pozorovat, kolik zkušeností máme každý z nás se svou vlastní zahradou, s pěstováním, s tvořením? Není přeci jenom obohacující sledovat, kolik různorodých názorů a přesvědčení každý z nás máme než se zlobit nad tím, že to druhý dělá jinak?

Zahrada je v podstatě o vlastní realizaci, o vlastní tvorbě a vlastním prostoru, a tak by to mělo být. Je to hřiště, prostor, kde můžeme třeba vypnout myšlenky a jen tak se bavit tím, co přichází. Tu něco zasadit, tu něco vyplít, tu zalít, tadyhle něco přesadit, a zde něco ošetřit či podpořit. A pak si třeba sednout s šálkem čaje a jen tak být  a třeba na zahradě😊.

Je to hra, a jaká ta hra bude je na každém z nás. Můžeme se tím trápit, žehrat, rozčilovat se, nebo se můžeme uvolnit a nechat se vést přítomným okamžikem. Vnímat, že vše je takové, jaké to je. Je to totiž příroda, příroda, kterou neovlivníme, ale jen se můžeme naladit na její chod a být s ní v souladu. Zkrátka jí brát takovou jaká zrovna je. Být s ní v proudu, ale taky nemusíme😊. Je to na každém z nás.

A v tom je to kouzlo, že zahrada je naše vlastní zkušenost, náš osobní prostor. Nebo ne?