Při stavbě řešte nejdříve půdu

15.02.2023

I když ještě není na pořadu dne zahrada a vy teprve řešíte základovku, v první řadě, pokud chcete mít v budoucnu zdravou, funkční a vitální zahradu budete nejdříve řešit půdu a co s ní před samotnou stavbou.

Vždy trvejte na tom, že vrchní vrstvu zeminy tj skrývky ornice chcete stáhnout na samostatné místo. Je to nejcennější, co na pozemku máte. A to nejen z důvodu, že kupovat a dovážet novou ornici vyjde hodně peněz, ale původní ornice je vždy kvalitnější, lepší a funkční než ta dovezená.

Mikroorganismy a jejich skladbu na daném místě zkrátka neobelžete, jsou vytvořeny přírodou a namíchány přesně tak, jak mají právě pro dané místo. A o tuto skrývku se opravdu starejte a hýčkejte si ji, protože díky ní vám všechno pěkně poroste, propojí se a navrátí místu rovnováhu a vitalitu.

Je to až s podivem, ale opravdu pozorujeme rozdíl mezi zahradou, kde byla skrývka ornice oddělena a bylo o ní pečováno a místem, kde je spodní jílovitá vrstva smíchána s něčím doveženým. Roky bojují pak majitelé s pěstováním čehokoliv a my to pak řešíme složitou cestou a za velmi vysoké náklady.

Jak správně strhnout skrývku?

Skrývka ornice se provádí do hloubky 10-30 cm. Záleží na kvalitě půdy a složitosti terénu. Nejčastější hloubka skrývky ornice je většinou těch cca 30 cm podle toho, v jakém pásmu se nacházíme. Ukládáme ji do výšky maximálně 2 m - nejlépe do 1,50 m - zkrátka čím níže tím lépe, a pod úhlem maximálně 45 °.

Při realizaci skrývky je vhodné přemýšlet dopředu, kam s výkopovou hlínou. Uběhne ještě spousta času, než na ni přijde řada, a tak by stavebníkovi neměla překážet při realizaci stavby, ale zároveň by měla být na očích, protože je dobré ji průběžně plejt, abyste pak s namnoženými plevely nebojovaly ještě dlouhé roky.

Na uložení ornice záleží její pozdější kvalita.

Mrtvé spodiny oddělujeme od úrodné ornice při větších navážkách, zatímco při menších do 50 cm se spodina obvykle promíchává s ornicí. Samotnou ornicí dáváme podle předem vypracovaného plánu především na místa, která budou osázená náročnějšími rostlinami nebo rostlinami s hlubšími kořeny, což vyžaduje mít již k dispozici studii zahrady nebo se domluvit se zahradníkem (zahradním architektem).

Častý problém?

Výkopová zemina ze stavby je odpadem, a to co je dnešní největší problém je, že se vrací na pozemek navrch a používá se místo ornice jako vrchní vrstva zahrady. Ale tato "vykopávka" je většinou jílovitá, a hlavně mrtvá bez živin, mikroorganismů, a nic na ní neroste, a to nemluvíme o nefunkčnosti při práci s vodou. Jednoduše to poznáte nejen podle její barvy, ale i tak, že na ní nic i po měsících neroste (plevel not). A to nemluvíme o tom, jak se klidně i stavební odpad zapracuje na pozemku pod povrch s tím, že se to na zahradě ztratí.

I když si myslíme, že dnes se to již neděje, opak je pravdou, a tak ptejte se svého stavebníka a upozorněte ho, že tohle je předpotopní zlozvyk z minulosti a dnes se již pracuje s půdou jinak. Půda je to nejcennější, co máme a dům je jen jedna část prostoru, který budete obývat, stále více z nás zjišťuje, že na zahradě lze být celoročně, ale také to klade nároky na zdravé a fungující prostředí zahrady.

Zahrada je přírodní místo, prostor, kde nabíráme síly, relaxujeme, pěstujeme, sportujeme, hrajeme si, odpočíváme, kocháme se, zkrátka žijeme, a že nechceme žít na stavební skládce, ale v přírodě!

A proč je skrývka ornice tak důležitá?

  • půda je tvořena zvětralými horninami, vodou, vzduchem a organismy (humusem), které se tvoří velmi dlouhou dobu v závislosti na vnějších, fyzikálních a chemických procesech
  • je to zásobárna "potravin" pro veškerý život na planetě Zemi
  • v ČR neustále klesá podíl zemědělské půdy, často nenávratně - výstavbou skladových a průmyslových hal, dálnic, parkovišť, nákupních center, ale právě naše zahrada by měla být přírodním místem s péčí o půdu
  • cena zemědělské půdy neustále roste

Někde jsme četli pěkné shrnutí, že my všichni bychom se sami, bez donucení Zákona, měli snažit o co nejšetrnější užívání svého pozemku. Je to to nejcennější, co máme.

A co vy, staráte se o půdu? Věděli jste jak pracovat se skrývkou ornice na pozemku?