Proč nepoužívat v zahradách Roundup

01.10.2023

Asi je podle označení přírodní zahrady jasné, že Roundup se opravdu ani v nejmenším v těchto zahradách nepoužívá, ale stále častěji se setkáváme s tím, že je čile používán v normálních zahradách, které by měly být přeci jenom přírodní také, už s tím, že v zahradách nejen pěstujeme zeleninu, ovoce, ale pohybujeme se my sami, naše děti, vnoučata a zvířata. A zároveň na našich pozemcích jsou pozemní vodní zdroje, které mají mít také svou ochranu.

Jde jen o zvyk

Zvyk je železná košile, a tak stejně jako v konvenčním zemědělství, lesnictví, u železnic, ale i v ovocnářství a sadařství apod se používá glyfosát (účinná látka Roundupu), tak i v našich zahradách se nebojí někteří z nás tento přípravek použít všude tam, kde chtějí zničit plevel.

Rizika používání tohoto přípravku jsou všeobecně známá, některá méně, některá více, a samozřejmě je tu i lobbing ze strany výrobců, kteří se nechtějí tak lukrativního byznysu vzdát.

Co je Roundup?

Roundup je registrovaná ochranná známka pro skupinu totálních herbicidů vyráběných americkou firmou Monsanto. Účinnou látkou je glyfosát. Směsi látek prodávané pod názvem Roundup jsou v 21. století celosvětově nejpoužívanějšími herbicidy.

Přípravek je v zemědělství nadužíván ovšem i na defoliaci, urychlení zrání a sušení, retardaci růstu a k mnoha dalším účelům, což bylo podle posledních průzkumů zjištěno, že je nadbytečné a v konečném důsledku i dražší než kdyby přípravek používán nebyl.

Látka používaná pro hubení plevelů – glyfosát – měl s loňským rokem v Evropské unii skončit. Evropská komise mu ale nakonec prodloužila licenci do prosince 2023, členské státy se totiž nedohodly na jeho zákazu. Herbicid se tak může v EU nadále používat, nad dalšími roky však visí otazník.

Více informací lze najít

Nebudeme se v tomto článku zabývat tím, jestli je v zemědělství tento přípravek vůbec nutné používat, protože podle posledních studií má více proti než pro a nakonec vyjde zemědělce používání tohoto přípravku více nákladů, než kdyby ho nepoužívali. O jeho škodlivosti v mnoha obslatech již pochyb není a je jen otázkou času, kdy to dojde nám všem.

Jedno ze srhnutí si můžete přečíst zde https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf, nebo je zajímavý rozhodor s Jakubem Hruškou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd : https://www.irozhlas.cz/ekonomika/glyfosaty-zemedelstvi-roundup-rakovina-zakaz-skodlivost_1903220857_ado

Bohužel jeho plošný zákaz se ještě nepodařilo u nás prosadit a ani osvěta v tomto směru nemá takový účinek, jak by si nepoužívání tohoto přípravku či účinné látky v něm obsažené zasloužilo, a to nejen s ohledem na riziko jeho užití, tak i stav naší přírody jako takové.

Důvodem rizika používání tohoto přípravku je mimo jiné to, že pozůstatky jakýchkoliv chemických přípravků pronikají splachem z polí, ale i z průmyslových podniků i domácností, do povrchových a podzemních zdrojů pitné vody. A v nepatrném množství v ní také zůstávají.

Míra kontaminace pitné vody chemickými látkami je vyšší v místech, která leží v lokalitách buď s intenzívní zemědělskou nebo průmyslovou výrobou, nebo tam, kde je málo čistíren a úpraven vod disponujících nejnovějšími technologiemi.

Proč nepoužívat herbicidy na zahradě?

A pokud používáme Roundup nebo jiné chemické látky na naší zahradě, je riziko o to vyšší, že se týká přímo vaší často užívané plochy, a pokud i na této ploše pěstujete plodiny k jídlu, či máte vlastní studnu, můžete si být jistí, že tímto způsobem způsobujete riziko sami sobě a bezprostřednímu okolí.

Řešením může být větší podpora zdravého, ekologického zemědělství a zahradničení, ve kterém je používání syntetických pesticidů a herbicidů vyloučeno.

Především by ale bylo třeba snížit spotřebu tam, kde je používání glyfosátu opravdu jen plýtváním rizikovou chemickou látkou. Zemědělci by jej nemuseli používat ke kontroverzní desikaci plodin. Často se také nadužívá ve městech a zahradách, kde se postřiky používají na místech, na která by stačilo obyčejné pletí, nebo by se vůbec nemusela ošetřovat.

A jak jste na tom vy? Používáte tyto látky u vás na zahradě? A v případě, že ano - proč?