Proč vlastně investovat čas do zahrady?

12.01.2022

No, čas strávený v zahradě je individuální u každého z nás, tento článek není o tom někoho přesvědčit o významu zahrady, ale spíše se podívat na investici času "třeba" do zahrady. Co nám vlastně může zahrada nabídnout? Jaký je celospolečenský význam zahrady? Jakou hodnotu může představovat zahrada pro každého z nás? Anebo se jen tak podívat na to, co je to vlastně ta přírodní zahrada.

Význam zahrady

Pokud budeme chtít popsat význam nebo co to vlastně ta zahrada je podle slovníku, použijeme nejspíše jednoduché vysvětlení, že se jedná o lidmi upravený pozemek s uměle vysázenou vegetací. Zahradu zakládá majitel, zahradní architekt nebo zahradník, udržuje majitel, uživatel nebo zahradník. Je doporučováno, aby zahradu udržoval stále týž zahradník nebo táž osoba. Ale to asi nepopisuje celý význam a účel zahrady:)

V našich končinách je poslání zahrady stále trochu opomíjeno, a i když se tento stav v současné době výrazně mění k lepšímu, oproti západním státům - například Anglii stále plně nechápeme úplný význam a hodnotu přírodní zahrady. Učíme se ve většině případů vnímat zahradu a její hodnotu postupně, za pochodu a podle dostupných materiálů, ale důležitá je hlavně vlastní praxe.

Až už se jedná o estetický či okrasný smysl zahrady, tak je tu i úloha relaxační, meditativní, terapeutická, zdravotní, užitková, ekologická, důležitost a význam zahrady při zadržování a postupném odpařování vody, vliv na ochlazování v rámci klimatických změn, podpoře biodiverzity a druhové pestrosti, a tak bychom mohli pokračovat...neboť tohle je jen začátek:)

Začala zahradnická revoluce

Není mnoho jiných aktivit, zdali vůbec, které by natolik pozitivně zasahovaly do takového množství oblastí našeho života jako zahradničení, a které mají měřitelný dopad na náš aktivní životní styl, psychickou pohodu a sociální interakce. Což je volně přeložený názor a zkušenosti ředitele výzkumu a sbírek Královské zahradnické společnosti Alistaira Griffithse.

Nejen díky této anglické královské společnosti máme k dispozici výzkumy a z nich použitelná data, která nám potvrzují, že rostliny neustále pracují na naší obraně před hlukem, znečišťujícími látkami, zároveň pomáhají zkvalitňovat půdu a celkově zlepšují životní prostředí. Výzkumy ukazují, že ozelenění jakéhokoliv povrchu - stěny, střechy, plotu apod. redukuje množství škodlivých částic dopadajících na naši zahradu a při správném výběru rostlin, jejich kondici, hustoty, výšky, šířky a  správném střihu se jedná o zkvalitnění života mnohonásobně.

Například 1 až 2 metry vysoký živý plot nejefektivněji filtruje škodliviny a pokud takový plot vysázíme do dvou řad a vytvoříme tak hustou základnu podpoříme čistění a odhlučnění místa několikanásobně více než například betonová stěna. 
Jeden středně velký keř dokáže za rok zachytit škodliviny vyprodukované 30 auty s dieselovým motorem. A k tomu přidejte i vyšší účinnost živého plotu oproti klasickému či betonovému při rozptýlení a absorbování zvuku, kdy nedochází k odrážení zvuku a jeho dalšímu šíření do okolí, a tím přispívá keř ke snížení hlukového znečištění. A tak bychom opět mohli pokračovat...

My máme tu možnost zvýšit kvalitu místa, zlepšit životní prostředí a zhodnocení prostoru sami za pomoci rostlin a stromů.

Dnes je již známo, že hodnota zahrady není jen v designu a estetické stránce, že se nejedná jen o její užitkovost a význam pro částečnou potravinovou soběstačnost, ale že je tu mnohem hlubší a obsáhlejší příčina, proč podporovat tvorbu zahrad. 

Není možné v tomto článku popsat celou škálu pozitivních hledisek zahrady a sami byste určitě přišli na spousty dalších, ale je tu možnost začít se dívat na zahrady jinak, jiným úhlem pohledu. Dívat se na přírodu a to i tu námi uměle vytvořenou jako na něco, co má nezanedbatelný význam v současnosti a budoucnosti a jejíchž význam a hodnota roste spolu s tím, co víme a co vnímáme jako podstatné a hodno podpory a rozvoje.

Pokud mohu vlastním příkladem a podporou zahrad zlepšit životní prostředí a kvalitu života nejen sobě, své rodině, ale i okolí, pak je na každém z nás, jestli je tohle jedna z možností, kam dávat alespoň občas svou pozornost. A není to o velikosti zahrady, vždyť zelená a plně funkční může být i terasa či malý balkon, ale je to jen o vlastním úhlu pohledu:)

S láskou k zahradám Tomáš a Terka.


Některé pasáže textu a výsledky výzkumu byly čerpány z knihy: RHS Your Wellbeing Garden. Fotografie jsou z našich realizací a z realizací odpovídajících naší představě krásné přírodní zahrady (Pinterest, Instagram).