Koncept zahrady dovoluje být trpělivý

03.04.2024

Koupili jste pozemek a ještě nezačali stavět? Nebo již máte zahradu, ale stále máte pocit, že v ní nejste spokoneni? Něco vám v zahradě chybí, nebo nefunguje? Zkuste si pozvat na konzultaci zahradního architekta, nebo zahradníka realizátora.

Technologická příprava hned na začátku než se ten dům staví a nejen to, určitě ušetří mnoho práce, a nakonec i finančních prostředků během stavby a i poté. Ujasněte si už na začátku, kterou část zahrady zachováte, kde je nejlepší výhled a zároveň jak je to na pozemku s větrem, vodou a sluncem. A nejen to.

Protože ve chvíli, kdy začnete pozemek a jeho okolí pozorovat, zjistíte mnohé, aniž byste si toho dříve třeba všimli či uvědomili. Pokud můžeme vidět pozemek před samotnou stavbou, dokážeme nejlépe říct, co ochránit, co zachovat, kde budou pergoly, terasy, zda bude kamenná zídka, cesty, vodní prvek, ale i použité materiály a zároveň se už můžeme seznamovat s daným místem a začlenit ho do delšího pozorování před samotnou realizací - to v nejlepším případě.

Hlavní je pozorovat

Pobýt na pozemku co nejčastěji a dokonce během celého roku je nejlepší, ale samozřejmě to si nemůže každý zaplatit, ale každý se může naučit, jak pozemek pozorovat sám.

V různém ročním období dokážeme lépe načíst směr a sílu větru, stav a zadržování vody, nejsušší místa apod. Co je tu za ptáky, hmyz a jiné živočichy. A když si obejdete blízké okolí a podíváte se, co kde roste za stromy, keře i plevele, dokážete docela dobře analyzovat, co je v tomto místě za půdu, čemu se bude pravděpodobně dařit a jakým směrem můžete jít i při samotném osazování. 

Jedna věc je vkus a styl zahrady - potažmo výsadby a druhá věc je, aby vám to tam rostlo.

Tím, že si začneme "šahat" do země a vnímat více půdu, začínáme teprve nyní poznávat dané místo detailněji a už se nám pomalu propojují další potřeby místa a možnosti výsadby.

Sousedi, sousedství, stromy, keře, výhled z okna, kde jde nejvíce slunce, a co vítr, odkud nejčastěji vane, kudy stéká nebo se drží voda atd.

Zcela upřímně, nejlépe poznáme místo a co na něj vysadit až po delší době. Díky zkušenostem a pozorovacímu talentu samozřejmě již po první návštěvě tušíme, jak zahrada funguje a co ji chybí, nebo naopak přebývá, ale čas ukáže mnohem víc. 

Když připravujeme realizaci a začnou terénní úpravy, v tu chvíli už jsme pozemek několikrát navštívili, ale až nyní se začínají myšlenky spojovat a propojovat do souvislostí.

A pokud funguje dobře spolupráce s dodavateli, profituje ze spolupráce nejen zákazník, ale i každý pracovník dané firmy. Doba, kdy si řemeslníci dělali naschvály, kdy se chyba házela na tu druhou firmu apod. je pryč, už není třeba soutěžit, hodnotit a soudit, ale spolupracovat. Nedělat to, co nechci sám, aby mi dělali druzí, je nesmrtelná. A pomoci pokud mohu, rozdělit si jednotlivé úkoly předem a tak, aby krásně navazovaly, je fungující a práci usnadňující systém.

Výsadba a její podklad - osazovací plán

Osazovací plán, který je již hotov a je potřeba hlavně z hlediska cenotvorby a nějaké kostry zahrady se nyní začíná do detailu proměňovat a doplňovat i o rostliny, které vás předtím neoslovili, ale nyní dávají smysl, právě až ve fázi, kdy pozemek poznáte.

Protože jako má zahrada svá patra, má svá vlastní patra i trvalkový záhon, a proto osazování zahrady by mělo být dílem koncepčním a promyšleném, a ne nahodilá volba pěkně kvetoucích rostlin právě prodávaných v nejbližším zahradnictví.

Tento rok nás čeká několik realizací zahrad, dvě jsou zcela v naší režii a dvě budou jako konzultace pro majitele zahrad, kteří si budou zahrady budovat svépomocí. Některé odborné práce budou přeci jenom na nás, ale i po konzultaci a poradenství si může běžný člověk vybudovat svůj vlastní ráj, jen nepodcenit na začátku přípravu a tím myslíme vytvořit si také koncept.

Už jsme o tomto tématu jednou psali, a není od věci toto téma zopakovat zase z jiného úhlu pohledu, protože naše zkušenosti hovoří jasně - koncept dovoluje být trpěllivý a nespěchat na zahradu jako celek, ale právě to postupné tvoření zahrady brát jako hlavní proces, jako to, co je zábavné, tvořivé a naplňující. A čím déle to trvá, tím se prodlužuje radost a kvalita výsledku.

Koncept právě tuto tvorbu vede a zároveň drží pohromadě, a vy pak máte klid na práci a víte, co děláte a proč to děláte a to je základní kámen trpělivosti. A co vy? Máte na své zahradě trpělivost?


Vizualizace je "jen" pro představu, jak bude pozemek osázen, kde budou jaké prvky, ale neodpovídá reálné skladbě rostlin a ani celkovému konečnému vyznění zahrady ani výsadby. Nelze v PC vytvořit reálný vzhled v čase, protože každá rostlina kvete v jiné době, naroste do různé velikosti a mohutnosti, a také ne každý kultivar je v databázi programu. Vizualizace se má brát jako náhled, ne jako realita.

Zde je ukázka konceptu zahrady, kterou koupili klienti po původních majitelích s již stávající výsadbou, a nyní ji chtějí přizpůsobit více svému vkusu, domu, potřebám rodiny se psem a stavu okolí místa a to přírodní cestou.

Zde probíhá realizace zahrady, kde jsme byli přivoláni později, abychom již řešili nevyhovující stávající stav (umístění novostavby). Pak je naším cílem vymyslet řešení, aby klienti dostali funkční a krásnou zahradu i v terénu, který mohl být od začátku řešen šťastněji.

K oběma zahradám se ještě vrátíme během roku, protože vás provedeme některými částmi realizace, ukážeme volbu rostlin, praktické ukázky správného postupu výsadby a jednotlivých kroků.

Je nějaké téma, které vás zajímá více? Nebo chcete znát nějaké konkrétní informace z praxe?