Voda v přírodní zahradě

22.02.2023

Voda všechno propojuje a aby voda v zahradě fungovala tak, jak byla navržena přírodou, je nutné přijmout zahradu jako celek, ale zároveň jako jeden z dílku celku ještě většího. Vnímat svou zahradu jako funkční prostor, který je dokonalý již nyní takový jaký je a já ho mohu jedině vylepšit, ale vždy v souladu s tím, co už na místě je.

Nelze popsat v jednom článku celý význam vody v zahradě, natož v krajině, protože voda je všechno a bez ní není život. To, co jsme s půdou, přírodou a tím pádem i s vodou udělali v nedávné minulosti se nyní projevuje v podobě změn počasí, teplot a druhu a místech srážek, a aby tento článek nevyzněl pesimisticky, budeme se držet jen hlavních faktů a toho, co pro změnu k lepšímu můžeme udělat my sami.

NEJDŘÍVE JE DŮLEŽITÉ POZNAT VODU A JEJÍ SOUVISLOST - PROPOJENÍ SE VŠÍM

Voda propojuje vše v krajině a zároveň s tím i člověka, rostliny, zvířata a mikroorganismy. To propojení si plně neuvědomujeme, a proto se naše krajina za několik desítek let (před sedmdesáti lety) proměnila v neúrodnou vyčerpanou zem, kterou se nyní snažíme horko těžko zachránit. Dnes se o tom již mluví, v malém měřítku i koná a doufejme, že přichází již generace, která to plně pochopí a dojde k trvalé změně.

Provázanost vody se vším je dobré pochopit i díky informacím, které k tomuto tématu lze najít prostřednictvím hydrobiologů, geologů, přírodovědců a podobných odborníků.

PŮDA A VLIV NA VODU

Čím kvalitnější půda, tím více vody zadrží, takže z toho vyplívá, že první, co můžeme pro vodu v naší zahradě udělat, je postarat se o půdu. Zjistit jaký druh půdy na pozemku máme (písčitá, hlinitá, jílovitá) a začít ji podporovat, pečovat o ni, třeba tím, že začnu kompostovat, štěpkovat, hnojit zvířecím hnojem a následně mulčovat a přidávat dřevěné uhlí a v některých částech záhonů a pod ovocné stromy čistý dřevěný popel (zásadité) apod.

Potřebujete do zahrady dostat půdní humus, tedy organickou složku, která sama o sobě nakypřuje půdu a na takovém povrchu voda zasáká, nestéká, a to je to, co potřebujeme, aby voda nestékala, ale zasákla na místě.

A tím pádem, pokud voda steče, tak se nedostane do podzemních vod (voda, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. Podzemní vodou je i voda ve studních, ve vrtech, či voda vyvěrající z pramenů.) a zároveň odteče z povrchu to nejcennější co máme - živiny (ornice). Takže mým cílem je zadržet co nejvíce vody právě na pozemku a v tom mi v první řadě pomáhá humus.

Zároveň je humus potravou pro žížaly a žížaly, to je samostatná kapitola sama o sobě. Už Darwin napsal o žížalách celou knihu😊. A žížaly jsou spolu s půdními organismy a mikroorganismy to, co dělá půdu úrodnou, a pokud chci zdravou vitální a prosperující zahradu, tak potřebuji právě tuto půdu plnou žížal.

VODA V KRAJINĚ

Samozřejmě, že tohle se netýká jen zahradníka či majitele zahrady, ale ve větší míře zemědělce a těch 50% veškeré naší půdy, která je právě na polích obhospodařována způsobem z let hodně minulých, a také lesů a lesního hospodaření (tedy spíše lesního těžení), kde voda také není nijak zadržována a lesy jsou dnes možná tak v národních parcích a pralesích, ale určitě je k zamyšlení lesní hospodaření, které se rozkládá na 1/3 celého našeho území. A v neposlední řadě města a jejich péče o vodu.

To je, ale zase jiná písnička, která je sice na první pohled možná mnohem důležitější z hlediska velikosti území, ale když začneme u sebe a pochopíme, plně si uvědomíme a vyzkoušíme si vlastní správné hospodaření (pěstování, zahradničení), pak možná budeme schopni podpořit i to celorepublikové.

VODA JAKO KLIMATIZACE

Voda ve spojení se vzrostlou výsadbou (stromy, keře, trvalé byliny) funguje v letních měsících jako chladící jednotka, a stromy obzvlášť.  Slušně vzrostlý strom dokáže za den odpařit 300 až 500 litrů vody, což má za následek zklimatizování prostředí, které žádná klimatizace nemůže překonat.

 Je velký rozdíl, jestli si sednete po slunečník nebo pod strom. Pod stromem, protože odpařuje velké množství vody, vám bude vždy příjemněji a lépe se dýchat. Ale aby mohl strom odpařovat, musí mít co odpařovat a k tomu potřebuje dostatečné množství vody. Vody, která byla zadržena v půdě a neodtekla pryč.

A proto jsme otevřeli toto téma, téma vody, která souvisí se vším. S půdou, s výsadbou, se zemědělstvím, s  lesnictvím, s vodohospodařením...

A toto téma se již netýká našich dětí, ale nás samotných, protože čas je právě teď!