Tradice původních druhů rostlin

31.08.2021

Trvající trend návratu původních druhů rostlin, keřů a stromů podporujeme a je nám blízký, ale co to vlastně znamená ten původní druh? A které druhy ve skutečnosti lze označit slovem původní? My používáme raději označení "staré" druhy a zde přinášíme takový malý náhled, které rostlinné druhy lze tímto kouzelným slůvkem například označit. 

Co je to ten původní druh?

Za původní rostliny - tedy za původní druh jsou považovány ty, které se vyvinuly nebo doputovaly do místa výskytu bez zásahu člověka. U nás jsou to druhy, které zde rostly od konce doby ledové do počátku neolitu. U mnoha druhů nelze zcela přesně určit, zda sem byly zavlečeny v dávné minulosti, nebo zda jde přísně vzato o druhy původní.

Za původní druh se například označuje: áron plamatý (Arum maculatum) • bez červený (Sambucus racemosa) • buk lesní (Fagus sylvatica) • česnek medvědí (Allium ursinum) • javor babyka, klen, mléč (Acer) • leknín bílý (Nymphaea alba) • olše lepkavá (Alnus glutinosa) • pryskyřník prudký (Ranunculus acris) • svízel vonný (Galium odoratum).

Více také na Květena České republiky - plané rostliny ČR | www.kvetenacr.cz |

Nepůvodní druh se na místo svého výskytu dostal buď úmyslnou činností člověka (kulturní plodiny, okrasné rostliny) nebo neúmyslnou (s osivem, se zbožím, apod.)

Více najdete v seznamu zde: Veškeré druhy rostlin České republiky (Abies - Hyssopus) | BOTANY.cz

Jenže i nepůvodní druhy již lze označovat minimálně za zdomácnělé a většinu rostlin, které známe ze zahrad našich babiček a dědečků, či starých zámeckých zahrad a parků, a které vnímáme jako původní druh, jsou druhy nepůvodní, tedy zavlečené. 

Původní druhy rostlin si tedy dovolíme vyměnit za výstižněji vypovídající označení - třeba "staré druhy rostlin, či staré odrůdy".

Co jsou to ty staré odrůdy?

Ale i pokud budete chtít vysadit tzv. staré druhy, budete muset pátrat v archívech, starých záznamech zámeckých zahrad, parků a hledat zachovalé plány, protože to, co si pamatujete ze zahrad našich babiček, původní rostliny opravdu nejsou a mnohdy vlastně ani ty dvě stě - tři sta let staré.

A například právě i díky často zmiňovaným prvorepublikovým tzv. okrášlovacím spolkům dnes známe mnohé již zdomácnělé odrůdy rostlin, které sem byly zaneseny ze zahraničí a my je milně považujeme za původní druhy. 

A když půjdeme ještě dál do minulosti, tak zjistíme, že právě s dějinami zemědělství počínající před tisíci lety k nám byly zavlečeny další rostliny spolu s obilím, které se dováželo a zemědělci je v začátcích neuměli třídit, takže se dostaly nové odrůdy rovnou do půdy a pak dál. A takto bychom mohli v pátrání pokračovat...

Pojďme se tedy podívat na ty tzv. staré odrůdy, kdy se u nás začaly objevovat? Možná vás to překvapí.

Před rokem 1500 se u nás začaly objevovat mimo jiné:

Alcea rosea, Belllis perennis, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Iris florentina, I. geramnica, I. pallida, Lavandula angustifolia, L. latifolia, Lilium candidum, L. bulbiferum, Paeonia officinalis, P. mascula, Salvia officinalis aj.

Topolovka růžová, Sedmikráska chudobka, Měsíček lékařský, Chrpa modrá, Kosatec sibiřský, Kosatec florentský, Levandule lékařská (špikrnát), Levandule širolistá, Lilie bělostná, Lilie cibulkonosná, Pivoňka lékařská, Pivoňka korálová, Šalvěj lékařská...

Do první poloviny 16. Století můžeme zmínit například:

Aconitum napellus, Consolida ajacis, Crocus albiflorus, Hesperis matronalis, Helleborus niger, Chrysanthemum leucanthemum, Nigella damascena, Ricinus communis, Santolina chamaecyparissus, Tagetes patula, Viola tricolor aj.

Oměj horský, Oměj šalamounek, Ostrožka zahradní, Šafrán bělokvětý (krokus), Večernice vonná, Čemeřice černá, Kopretina bílá, Čechmura damašská, Skořec obecný, Svatolína cyprišková, Askamitník rozkladitý, Violka trojbarevná (maceška)...

V druhé polovině 16. století:

Achillea millefolium, Purpureum, Aconitum variegatum, Allium moly,Amaranthus caudatus, A. hybridus, A. tricolor, Anaphalis margaritacea, Fritillaria imperialis, F. meleagris,Hemerocallis fulva, H. lilioasphodelus, Lupinus luteus, Ornithogalum pyramidale, O. pyrenaicum, O.umbellatum, Narcissus bulbocodium, N. pseudonarcissus, N. tazetta, N. poeticus, Paeonia peregrina, Rosa x centifolia, Rosa moschata, Tanacetum vulgare, Crispum, Tulipa gesneriana, T. sylvestris, Tagetes erecta,Trollius europaeus aj.

Petříček obecný Rozchodník, Oměj pestrý, Česnek žlutý, Laskavec ocesatý, Plesnivka perlová, Narcis suknišková, Narcis tazetta, Narcis bílý, Růže mošusová, Růže stolistá, Tulipán zahradní, Tulipán planý (lesní), Pivoňka, Vratič obecný, Řimbaba obecná, Askamitník vzpřímený, Upolín evropský, Petržel zahradní...

Už v 17. Století to byly například:

Achillea ptarmica, Agapanthus africanus, Aster novi-belgii, A. novae-anglie, další druhy amerických aster, Convolvulus tricolor, Hyacinthoides hispanica, Lavatera trimestris, Lilium canadense, Lobelia cardinalis, L. syphilitica, Malva mauretanica, Physostegia virginiana, Phytolacca americana, Rudbeckia laciniata, Tulipa clusiana, Tropaeolum majus, Tradescantia virginiana, Yucca gloriola aj.

Řebříček bertrám, Kalokvět, Astra novo-belgická, Astra novo-anglická, Svlačec trojbarevný, Hyacintovec španělský (ladoňka), Slézovec tříměsíční, Lilie, Lobelka šarlatová, Lobelka velká, Sléz maurský, Řetězovka virginská, Líčidlo americké, Tulipán botanický, Lichořeřišnice větší, Juka gloria...

A kdo chce tedy určovat, co je ještě původní druh a co už ne? Kdo chce soudit, zda jednání prvorepublikových okrašlovacích spolků, díky nimž máme mnoho úžasných druhů rostlin, keřů a stromů bylo chybné, nebo naopak dobré, protože dnes se i díky jejich činnosti kocháme nad zahradami našich babiček se zavlečenými odrůdami rostlin? A co rozvoj zemědělství? Čilá obchodní činnost mezi státy? A mnoho dalších činností, které ovlivňovaly a ovlivňují druhy v naší krajině. Co je ještě dobře a co už špatně?

Klid, pochopení a možná náhled z více úhlů pohledu. Láska k přírodě a všemu živému je možná ta cesta.

Jaká je tedy skutečnost? A je opravdu nutné dělit rostliny na původní a nepůvodní? A jak tedy pracovat s rostlinami, ale i dřevinami v zahradách? Jaký je váš názor a zkušenosti?